fbpx

Kasulikku

Millised on päikesepargi ehituse etapid?

Päikeseelektrijaama seadustamiseks on vaja vormistada mitmeid dokumente. Nord Solar OÜ toob siinkohal välja päikesepargi rajamiseks vajalikud erinevad tööetapid ja dokumentatsiooni kirjelduse:

  • hinnapakkumuse ja tasuvusarvutuse koostamine;
  • projekteerimine;
  • liitumine elektrivõrguga;
  • seadmete paigaldus;
  • dokumentatsioon (sh ehitaja nõuetekohasuse deklaratsioon, mõõteprotokollid, elektripaigaldise audit, ehitus- ja kasutusluba, elektrivõrgu liitumisleping, elektrienergia müügileping, toetusskeemide dokumentatsioon).

Kas Eestis on piisavalt päikesepaistelisi päevi?

Jah, on. Uuringud näitavad, et Eestis on keskmiselt 1800-2000 tundi päikesepaistet aastas, mis varieerub piirkonniti. Tegelikult ei ole otsene päikesevalgus päikeseelektrijaamade töötamise eeltingimus. Päikeseenergiast elektri tootmiseks piisab ka päevavalgusest. Oluline on teda, et jahedam kliima soodustab päikesepaneelide tööd, seda umbes  0,5% / 1C◦ kohta.

Kas päikesepaneelide asukoht on oluline?

Päikesepargi tootlikus on suurim kui paneelid on suunatud lõunasse 30-40◦ nurga all ja meile ei lange varje. Ideaalse paigalduskoha puudumist on võimalik kompenseerida abivahendite kasutamisega.

Millal on Eestis päikeseenergiast elektritootmise põhihooaeg?

Eesti oludes on kõige tõhusam päikeseelektrijaamade tootmisperiood märtsist septembrini. Sügisel ja talvel toodetakse vaid 10-20% kogu toodetavast energiast.

Kui pikk on päikeseelektrijaama tasuvusaeg?

Päikeseelektrijaama tasuvusaeg on üldjuhul 10-12 aastat. Varieeruvus sõltub suuresti sellest kui palju toodetavast elektrist tarvitatakse ära koha peal.

Kas päikesepaneelide paigaldamine aitab kaasa hoone parema energiamärgise saamisele?

Päikeseelektrijaama paigaldamine katusele on üks kulutõhusamaid võimalusi saada hoone A-klassi energiamärgis või muuta hoone isegi plussenergiaga majaks.

Kui võimsat päikeseelektrijaama planeerida?

Päikeseelektrijaama ehitamisel on kõige olulisem selle võimsus.  Parima tasuvuse saavutamiseks tuleks valida sellise suurusega jaam, mis katab ära kohapealse tarbimise. Elektrijaama võimsuse arvutamisel on võimalik tugineda Eesti päikeseelektrijaamade keskmisele elektrienergia kogusele ─ 1000 kWh aastas 1 kW elektrijaamast. Seega, kui Teie maja tarbib aastas 9000 kWh, oleks vajalik 9 kW.ne elektrijaam. Alati on võimalus ehitada  suurem päikesejaam. Sellisel juhul müüakse üle jäänud elekter võrku tagasi.

Millised on Nord Solar OÜ poolt pakutavad garantiid?

Päikesepaneelidel on 10-12 aastane tootjagarantii tootmisdefektide vastu ja 25-aastane garantii 80 – 85%-lise päikesepaneelide efektiivsusele. Inverterile kehtib sõltuvalt tootjast 5-10 aastane garantii. Paigaldustöödele kehtib 2-aastane garantiiaeg.

Millist hooldust vajab päikeseelektrijaam?

Päikeseelektrijaamad ei vaja palju hooldust. Kuna paneelid ei sisalda mehaaniliselt liikuvaid osi, on ainus nõutav regulaarne kontroll kas päikesemoodulid on puhtad, tolmu- või õietolmuvabad ja tuleb jälgida, et nad ei oleks kaetud puulehtede, lume või muu katusele sattunud loodusliku või inimtekkelise materjaliga.

Praktikas näeme, et see on väga harva vajalik. Kui kaldenurk on tasapinna suhtes suurem kui 10 kraadi, puhastab paneele vihm. Kui päikesepaneelid on paigaldatud hoone juurde, millele kehtib käidukorralduse nõue, on ka päikeseelektrijaam käidukorraldusse kaasatud. Soovitame päikeseparki hooldada vähemalt kord aastas, et tootlus oleks maksimaalne.

Kas päikesepargi rajamiseks tasub laenu võtta?

Laen sobib päikesepargi rajamiseks ja paigaldamiseks hästi. Selle intressid on soodsamad kui teistel väikelaenudel ja algavad 4,9%-st. Laenu päikesepargi rajamiseks saab võtta kuni 10-ks aastaks.

Kas päikeseelektrijaama võib rajada kõigile katusetüüpidele?

Päikesepaneelid saab paigaldada kõigile katusetüüpidele, kuid enne paneelide paigaldamist oleks mõistlik lasta spetsialistil hinnata katusekatte ja konstruktsioonide tervist, kuna paneelid jäävad katusele pikaks ajaks (25-35 aastat).