fbpx
Atbalsts saules paneļu uzstādīšanai privātmājām

Atbalsts saules paneļu uzstādīšanai privātmājām

Šā gada 8. marta Ministru kabinetā apstiprināti Ekonomikas ministrijas (EM) rosinātie grozījumi atbalsta programmā privātmāju energoefektivitātes paaugstināšanai, piešķirot papildu finansējumu 3,27 miljonu EUR apmērā programmas turpināšanai, paplašinot potenciālo atbalsta saņēmēju loku un paredzot atbalstu arī saules paneļu uzstādīšanai privātmājās, par ko šobrīd novērojama ļoti liela interese. Vienlaikus valdība apstiprināja grozījumus Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, lai atvieglotu būvniecības procesu saules paneļu uzstādīšanai. Pieteikumu pieņemšanu Attīstības finanšu institūcija ALTUM (Altum) sāks š.g. aprīļa otrajā pusē; precīzu pieteikumu pieņemšanas datumu Altum izziņos atsevišķi.

Atbalsts saules paneļu uzstādīšanai privātmājām ir paplašināts

Turpmāk atbalstu varēs saņemt arī tikai mikroģenerācijas elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu uzstādīšanai – saules paneļu un nelielu vēja ģeneratoru uzstādīšanai.

Tāpat tiek paplašināts potenciālais atbalsta saņēmēju loks – turpmāk atbalstu varēs saņemt ne tikai viena dzīvokļa, bet arī divu dzīvokļu dzīvojamo māju (t.sk. dvīņu, rindu un atsevišķu divu dzīvokļu) atjaunošanai un elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu ieviešanai. Tāpat turpmāk atbalstu varēs saņemt privātmājas visā Latvijā, t.sk. Rīgā, Rīgas reģionā, Rīgai tuvumā esošajās pašvaldībās un Jūrmalā.

Atbalstu programmas ietvaros atbalstu varēs saņemt fiziska persona, kurai zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas nodota ekspluatācijā un tajā netiek veikta saimnieciskā darbība.

Atbalsta programmas ietvaros iespējams saņemt dažāda veida atbalstu – valsts garantiju, tehnisko palīdzību un grantu jeb dāvinājumu. Maksimālā atbalsta summa ir 6000 eiro.

Garantijas un tehniskā palīdzība

Garantija paredzēta, ja nepieciešams papildu nodrošinājums bankas aizdevumam, un tā varēs būt 30 % apmērā no aizdevuma summas, nepārsniedzot 20 tūkstošus EUR. Uz atbalstu garantijas veidā varēs pretendēt jebkura fiziska persona, kuras īpašumā ir ekspluatācijā nodota privātmāja, kurā netiek veikta saimnieciskā darbība, un kura ir viena dzīvokļa dzīvojamā māja vai divu dzīvokļu māja saskaņā ar būvju klasifikāciju.

Tehnisko palīdzību un grantu varēs saņemt, ja atbalsta saņēmējs ir persona, ar kuru kopā dzīvo un kura apgādībā ir vismaz viens bērns, vai personai iestājusies grūtniecība, vai persona, ar kuru kopā dzīvo persona, kurai ir iestājusies grūtniecība, un atbalsta saņēmējs ir norādīts kā gaidāmā bērna tēvs. Lai saņemtu atbalstu dzīvojamās mājas atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai, būs jāizstrādā dzīvojamās mājas energoefektivitātes novērtējums un cita mājas atjaunošanai nepieciešamā dokumentācija. Atbalsta apmērs par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanu būs 6 000 EUR apmērā.

Tāpat mājas īpašnieks varēs saņemt grantu, ja tikai tiek iegādātas un uzstādītas elektroenerģijas ražošanas iekārtas ar jaudu līdz 11,1 kW (ieskaitot) ar un bez pieslēguma kopējam elektroapgādes tīklam, t.i. grantu varēs saņemt saules paneļu un vēja ģeneratoru uzstādīšanai, atkarībā no uzstādītās iekārtas (invertora) jaudas:

Cik liels ir atbalsts saules paneļu uzstādīšanai privātmājām?

ar jaudu līdz 0.99 kW, izmaksās grantu 700 EUR;
ar jaudu no 1 līdz 1.99 kW, izmaksās grantu 1 000 EUR;
ar jaudu no 2 līdz 2.99 kW, izmaksās grantu 1 400 EUR;
ar jaudu no 3 līdz 3.99 kW, izmaksās grantu 1 800 EUR;
ar jaudu no 4 līdz 4.99 kW, izmaksās grantu 2 200 EUR;
ar jaudu no 5 līdz 5.99 kW, izmaksās grantu 2 500 EUR;
ar jaudu no 6 līdz 6.99 kW, izmaksās grantu 2 800 EUR;
ar jaudu no 7 līdz 7.99 kW, izmaksās grantu 3 200 EUR;
ar jaudu no 8 līdz 8.99 kW, izmaksās grantu 3 500 EUR;
ar jaudu no 9 līdz 9.99 kW, izmaksās grantu 3 800 EUR;
ar jaudu no 10 līdz 11.1 kW, izmaksās grantu 4 000 EUR.

Sākotnēji mājas īpašniekam būs jāiesniedz pieteikums, Altum to izvērtēs un sniegs atbildi pieteikuma iesniedzējam. Ja tā būs pozitīva, Altum slēgs līgumu ar atbalsta saņēmēju un varēs uzsākt plānoto pasākumu īstenošanu. Kā līdz šim, atbalsts tiks izmaksāts tikai pēc pasākumu īstenošanas, kad dokumentāli būs pierādāmi sasniegtie rezultāti pēc pasākumu īstenošanas.

Pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas atbalsta saņēmējam jānodrošina, ka tiek paaugstināta dzīvojamās mājas energoefektivitātes klase un tā nav zemāka par C ēku energoefektivitātes klasi, kā arī tiek samazināts dzīvojamās mājas siltumenerģijas patēriņš apkurei vismaz 20 % apmērā.

Ja atbalsta saņēmējs veiks mikroģenerācijas elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegādi, jānodrošina, ka rezultātā aprēķinātais primārās enerģijas samazinājums būs vismaz 20 % apmērā, un saražotā elektroenerģija jāizmanto atbalsta saņēmēja pašpatēriņam (par pašpatēriņu uzskatāma vismaz 80 % no saražotās elektroenerģijas izmantošana pašpatēriņam gada griezumā). Tāpat atbalsta saņēmējam jānodrošina, ka pieslēgumā atļautā elektroenerģijas ražošanas jauda nepārsniegs 50 % no pieslēgumā atļautās maksimālās patēriņa slodzes.

Atbalstu par vienām un tām pašām izmaksām atbalsta saņēmējs nevarēs saņemt no citām valsts, pašvaldības programmām. Piemēram, ja atbalsta saņēmējs būs pieteicies atbalstam Altum, lai saņemtu finansējumu saules paneļu uzstādīšanai, tas vairs nevarēs pretendēt uz atbalstu saules paneļu uzstādīšanai, piemēram, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) atbalsta programmā.

 

Vairāk informācijas par atbalsta programmu privātmāju energoefektivitātes paaugstināšanai un saules paneļu uzstādīšanai lasiet Ekonomikas ministrijas mājās lapā.

Lai uzzinātu vairāk par saules paneļu uzstādīšanas iespējam savā īpašuma, atmaksāšanās laiku un izmaksam, sazinieties ar mums info@nordsolar.lv vai aizpildiet pieteikumu.

NETO norēķinu sistēmu

NETO norēķinu sistēmu

NETO norēķinu sistēmaNETO norēķinu sistēma līdz šim bija izmantota, ražojot zaļo enerģiju ar...

Sazinies ar mums

rakstiet mums

info@nordsolar.lv

    Pievienojiet failu