fbpx
NETO norēķinu sistēma

NETO norēķinu sistēma

NETO norēķinu sistēma līdz šim bija izmantota, ražojot zaļo enerģiju ar nelielām saules paneļu vai vēja ģeneratoru sistēmām, bet uzreiz nepatērējot enerģiju. Tagad elektroenerģijas ražotājiem Latvijā būs pieejamas divas neto sistēmas:

  • neto uzskaites sistēma (jau esošā sistēma, līdz šim dēvēta par “neto norēķinu sistēmu”) un
  • neto norēķinu sistēma (jauna sistēma).

Neto uzskaites sistēma

Līdz šim likumā bija nostiprināts elektroenerģijas neto uzskaites sistēmas regulējums, kas paredz, ja kopējā elektrotīklā nodotās enerģijas ir vairāk nekā no kopējā elektrotīkla saņemtās, starpība tiek ieskaitīta nākamajā norēķinu periodā neto gada ietvaros. Uzkrājumu var patērēt tikai tajā pašā īpašumā, kur enerģija ir saražota. Neto uzskaites sistēma ir pieejama tikai mājsaimniecībām un tiek piemērota automātiski, sākot ar nākošo dienu pēc mikroģeneratora pieslēgšanas atļaujas saņemšanas. Mājsaimniecības drīkst arī atteikties no šī statusa un vienoties ar savu elektrības tirgotāju par saražotās un tīklā nodotās enerģijas pārdošanu. 

Izmaiņas NETO norēķinu sistēmā un Elektroenerģijas tirgus likumā

Neto uzskaites sistēmas norēķinu periods ir viens kalendāra mēnesis, bet neto uzkrājumus var veidot vienu gadu. Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā nosaka, ka turpmāk neto uzskaites gads sāksies 1. martā un noslēgsies februāra pēdējā dienā (līdz šim gads sākās 1. aprīlī). Sākoties jaunam uzskaites gadam, visi uzkrājumi tiek dzēsti. Neto uzskaites sistēmai varēs pievienoties līdz 28.02.2026.

Izmaiņas Elektroenerģijas tirgus likumā paredz, ka “Sadales tīkls” ir tiesīgs neto uzskaites sistēmas lietotājiem piemērot maksu par neto uzskaites sistēmas administrēšanu, lai kompensētu ar elektroenerģijas neto uzskaites sistēmas darbību saistītās izmaksas un tās attiecinātu tieši uz neto uzskaites sistēmas dalībniekiem nevis visu sabiedrību. Šobrīd “Sadales tīkls”  izstrādā priekšlikumu uzskaites sistēmas administrēšanas maksai, to izskatīs un izvērtēs SPRK.

Neto uzskaites sistēmas priekšrocības:

Neto uzskaites sistēmas priekšrocība ir stabilitāte. Kārtība, kas nosaka, ka visu saražoto, tūlīt nepatērēto, bet sistēmā nodoto enerģiju viena neto uzskaites gada laikā pats klients varēs izmantot, samazina klienta patērētās elektrības izmaksu atkarību no elektroenerģijas tirgus cenu svārstībām.

Neto norēķinu sistēma

Elektroenerģijas tirgus likuma grozījumi paredz ieviest elektroenerģijas neto norēķinu sistēmu. Neto norēķinu sistēmā ne tikai uzskaitīs klienta saražotās un patērētās elektrības apjomu, bet arī noteiks šīs enerģijas vērtību naudas izteiksmē. Ja saražotās, tūlītēji nepatērētās, bet “Sadales tīkla” elektrotīklā nodotās elektrības kopējā vērtība būs lielāka nekā no “Sadales tīkla” elektrotīkla saņemtās elektrības vērtība, starpību naudas izteiksmē varēs ieskaitīt nākamajā norēķinu periodā vai izmantot norēķiniem par elektrību citā tā paša klienta pieslēgumā. Neto norēķinu sistēmā varēs piedalīties gan mājsaimniecības, gan juridiskas personas. Mājsaimniecības pāriet no neto uzskaites sistēmas uz neto norēķinu sistēmu varēs tikai vienu reizi.

Likums paredz, ka elektroenerģijas tirgotājiem būs pienākums savos tirdzniecības pakalpojumos iekļaut elektroenerģijas neto norēķinu sistēmas piedāvājumu. Šobrīd Ministru kabinets izstrādā detalizētus neto norēķinu sistēmas darbības noteikumus un precizē datumu, kad neto norēķinu sistēmai jābūt klientiem pieejamai.

Neto norēķinu sistēmas priekšrocības:

  • var izmantot gan mājsaimniecības, gan uzņēmumi;
  • pieejama gan mikroģeneratoru, gan elektrostaciju īpašniekiem neatkarīgi no elektroenerģijas ražošanas iekārtu maksimālās atļautās jaudas;
  • pārvēršot saražoto un kopējā tīklā nodoto elektrību naudas izteiksmē, to var izmantot atbilstoši izvēlētā elektroenerģijas tirgotāja pakalpojuma nosacījumiem, piemēram, veidot uzkrājumus, kurus lietot rēķinu apmaksai nākamajos mēnešos, vai attiecināt uz norēķiniem par elektrību citos tā paša klienta pieslēgumos;
  • likums nenosaka neto uzkrājumu perioda ierobežojumus;
  • var izvēlēties piemērotāko pakalpojuma sniedzēju un mainīt to;
  • iespēja aktīvi piedalīties elektroenerģijas tirgū, kontrolēt izmaksas, tīklā nodotās un saņemtās enerģijas vērtību piesaistot tirgus cenai, norēķinu nosacījumiem un veidojot patēriņa paradumus, kas dara elektrības ražošanu un patērēšanu īpaši izdevīgu.
Vairāk informācijas par NETO norēķinu sistēmu un NETO uzskiates sistēmu lasiet AS “Sadales tīkls” mājaslapā.
Saules paneļi cenas

Saules paneļi cenas

Saules paneļi cenasNord Solar saules paneļu cenas piedāvājums tiek aprēķināts individuāli. Īpašumi...

Sazinies ar mums

rakstiet mums

info@nordsolar.lv

    Pievienojiet failu